Vlag de witte vlag

Op 5 mei 2016 vielen Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag op dezelfde dag.

Wij vroegen ons af: waarom wel vlaggen voor het koninkrijk en niet voor het Koninkrijk?

Koning Jezus heeft Zijn troon bestegen. De vlag kan uit!

Op steeds meer plaatsen gaat op christelijke feestdagen de witte vlag uit.

Wit is de kleur van overwinning, overgave en reinheid.

Voor meer informatie: lees de inleiding van het boek. Het is ook mogelijk om via deze site het boekje te bestellen. Een ideaal (belijdenis-, doop-, etc.) geschenk voor iedereen die wil getuigen van Jezus.

Ga met de gespreksvragen in gesprek over het beleven van de christelijke feestdagen.