Kniel voor de Koning

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.
Psalm 95 vers 1 en 6 HSV

Alle eeuwen door hebben mensen hun knieën gebogen voor de HEERE. Jezus knielde toen Hij tot Zijn Vader bad. (Lukas 22:42) Vers 1 van Psalm 95 was tijdens de coronacrisis lastiger in de praktijk te brengen, maar dat gold en geldt zeker niet voor vers 6.

Lang voordat het gebruikelijk was om in kerken gezamenlijk te zingen, werd er al geknield. In de kerken hingen zelfs speciale knielkussens. Sommige knielkussens liggen al jaren ongebruikt te wachten, totdat er weer op geknield wordt. We zijn op zoek naar zulke knielkussens. Heb je knielkussens in de aanbieding neem dan contact met ons op. Ze ontvangen een opdruk om vervolgens opnieuw gebruikt te worden. 

Natuurlijk heb je geen knielkussen nodig om te kunnen knielen. Een knielkussen kan wel een herinnering en stimulans zijn om je neer te buigen en te knielen voor de HEERE die ons gemaakt heeft.

Via deze website zijn een aantal knielkussens te bestellen (zolang de voorraad strekt).